Przelicznik gęstości

Inne

Czy masz w głowie jakieś pytanie?

Jaki jest najlepszy sposób na konwersję gęstości z jednej jednostki na drugą?

Pozwól, że powiem ci, co musisz zrobić.

1) Musisz znać jednostki gęstości.

2) Musisz znać wartość gęstości.

3) I na koniec musisz znać współczynnik konwersji.

Jak to zrobić?

Jeśli znasz gęstość substancji i jej wartość, to możesz obliczyć gęstość substancji przeliczanej. Jeśli znasz wartość gęstości i przeliczoną wartość gęstości, wtedy możesz obliczyć współczynnik konwersji.

Konwerter gęstości

Zacznijmy od jednostek.

1) Jednostki gęstości są następujące:

– Masa substancji na objętość przestrzeni wyrażona jest w kg/m3

– Masa substancji na objętość ciała stałego jest wyrażona w gramach/cm3

– Masa substancji przypadająca na objętość cieczy wyrażona jest w gramach/dm3

– Masa substancji przypadająca na objętość gazu jest wyrażona w gramach/cm3

2) Wartość gęstości to masa substancji podzielona przez objętość substancji.

3) Wartość gęstości wyrażana jest w kg/m3

– Wartość gęstości substancji można wyznaczyć dzieląc masę substancji przez jej objętość.

4) Nie ma standardowego sposobu pomiaru objętości substancji.

5) Najczęstszym sposobem mierzenia objętości substancji jest użycie linijki.

6) Musisz wziąć objętość substancji i pomnożyć ją przez wartość gęstości.

7) Jeśli chcesz znać wartość określonej objętości substancji, to musisz podzielić wynik przez wartość gęstości.

8) Gdy chcesz przeliczyć gęstość z jednej jednostki na drugą, musisz użyć wartości gęstości i współczynnika konwersji.

9) Współczynnik konwersji to wartość gęstości substancji, która została podzielona przez wartość gęstości innej substancji.

10) Na przykład, chcesz przeliczyć gęstość z g/cm3 na kg/m3.

11) Musisz wziąć wartość gęstości z przeliczonej gęstości (kg/m3) i pomnożyć ją przez współczynnik konwersji.

12) Jeśli chcesz poznać gęstość z g/cm3 na kg/m3 to musisz podzielić wartość gęstości przez współczynnik konwersji.

13) Zobaczmy kilka przykładów.

14) Jak można przeliczyć gęstość z g/cm3 na kg/m3?

15) Musisz wziąć wartość gęstości (g/cm3) i podzielić ją przez współczynnik konwersji (g/cm3).

16) Co zrobić, jeśli chcesz poznać gęstość z kg/m3 na g/cm3?

17) Musisz wziąć wartość gęstości (kg/m3) i pomnożyć ją przez współczynnik konwersji (kg/m3).

18) Oto przykład.

19) Jak można